Ara

AKTİF KARBONAktif Karbon büyük kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Aktif Karbonlar insan sağlığına zararsız kullanışlı ürünler olup, oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. Aktif Karbonlar, çözeltideki molekül ve iyonları gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekebilirler. Bu yüzden Adsorban olarak adlandırılırlar.
Aktif Karbonun iç yüzeyi (Aktifleştirilmiş Yüzey), çoğunlukla BET yüzeyi olarak (m²/g) ifade edilir. Yüzey alanı Azot (N2) kullanılarak ölçülür. Su arıtımında kullanılan Aktif Karbon taneciklerinin iç yüzey alanının yaklaşık 1000 m²/g olması istenmektedir. Kirlilik oluşturan maddeler Aktif Karbonun yüzeyinde tutulacağından, yüzey alanının büyüklüğü kirliliklerin giderilmesinde oldukça etkin bir faktördür. Prensip olarak yüzey alanı ne kadar büyükse adsorpiyon merkezlerinin sayısın da o kadar büyük olduğu düşünülür. Literatürde bulunan Aktif Karbonun yüzey alanı ve gözenek sistemi ile ilgili sayısal veriler aşağı da verilmiştir.


Yüzey Alanı: 400 – 1600 m²/g (BET N2) Gözenek Hacmi: 30 m³/100 g Gözenek Genişliği: 0.3 nm – 1000 nm Karbon taneciğinin yüzeyi Gaz, Sıvı ve Katı maddeleri çeker ve yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur (Adsorbe Eder). Aktif Karbonun adsorban olarak tercih edilmesinin başlıca iki nedeni vardır. Bunlar; 1- Belirli maddeleri çekebilmesi için çekici bir yüzeye, 2- Fazla miktarda maddeyi tutabilmesi için geniş bir yüzeye sahip olmasıdır. Gözenek Büyüklüğü: Kirliliğin giderilebilmesi için etkili olan bir diğer parametre de gözenek büyüklüğüdür. Gözenek büyüklüğünün belirlenmesi karbonun özelliklerinin anlaşılmasında oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Gözenekler silindirik ve ya konik şekilde olabilir.


1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör