Parallel Lines

HAKKIMIZDA

AKTİF KARBON TARİHÇESİ
MİSYON
KALİTE POLİTİKASI

1900’lu yılların başında şuandaki Aktif Karbon üretiminin temelini oluşturan patentler yayımlanmıştır. Bu patentler bugün bile geçerli olan aktif karbon üretiminin iki temel prensibini açıklamaktadır. Bunlar kimyasal aktivasyon ve gaz aktivasyonudur. 1920 yılından sonra ilk olarak aktif kömür su arıtılmasında kullanılmaya başlanmış fakat yaygın bir kullanım sağlanamamıştır. Ancak 1927 yılındaki Almanya’da içme suyundaki klorofenol kokusu büyük problem yarattığından, şehir suyunun hazırlanması sırasında aktif karbon kullanımı önem kazanmıştır

Aktif Karbon sektöründe en karmaşık projeleri en pratik çözümlerle başarıya ulaştırmak misyonu ile kurulmuş olan şirketimiz, faaliyetlerine profesyonel olarak devam etmektedir. Her geçen yıl müşteri portföyünü artırma vizyonuna sahip olan şirketimiz, devam eden yıllarda yeni atılımlar yaparak birçok alanda yurtiçi ve yurtdışında güçlü bir marka olmayı hedeflemektedir.

Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak, müşteri memnuniyeti ve haklarını korumak, işin her aşamasında bilgilendirmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde hizmeti vermek çağdaş teknolojiyi kullanarak işin en sağlıklı yapılmasını sağlamak, etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak ve kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak.